Η Εύη Ουστά γεννήθηκε το 1982 στη Λευκωσία της Κύπρου. 

Έχει πτυχίο στα Μαθηματικά και Στατιστική καθώς επίσης 

και μεταπτυχιακό στη Χρηματοοικονομική από το Πανεπιστήμιο 

της Κύπρου. Εργάζεται ως Ελεγκτής Εναέριας Κυκλοφορίας και ζει 

στην Έγκωμη μαζί με το σύζυγο και τα δυο της αγόρια. 

Άρχισε τη συγγραφή παιδικών παραμυθιών από το 2017.