Ένα ψάρι μα τι ψάρι που' χει χάρη και καμάρι

Συγγραφέας: Μαριάννα Παναγιώτου

Παρουσίαση

Ένα ψάρι αποφασίζει, μία βόλτα για να πάει
μα στο δρόμο σαν πηγαίνει ένα άλλο συναντάει.
Τότε μάθημα θα πάρει πως στον κόσμο τούτο εδώ
…για διαβάστε λίγο μέσα και θα βρείτε τον σκοπό!

~ Κάθε βιβλίο κι ένας κόσμος μαγικός ~

Γραφεία

Τσερίου & Νάξου 2
2043 Στρόβολος, Λευκωσία
Κύπρος

Ακολουθήστε μας..