Το Δίκαιο της Θάλασσας στην Ανατολική Μεσόγειο

Η Γεωστρατηγική Καταλυτικότητα των ΑΟΖ της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας

Συγγραφέας: Μιχάλης Σταυρινός

Παρουσίαση

Σε μια εποχή όπου, ο επικίνδυνος για την περιφερειακή ειρήνη αναθεωρητισμός της Τουρκίας εγείρει παράνομες επεκτατικές διεκδικήσεις στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Κύπρο, οι κανόνες του Διεθνούς Δικαίου έρχονται να ξεκαθαρίσουν τί είναι σύμφωνο με την διεθνή δικαιοταξία και τί έκνομο.Σε αυτό το πλαίσιο, στο βιβλίο παρουσιάζονται οι νόμιμες διεκδικήσεις των παράκτιων κρατών της Ανατολικής Μεσογείου, με επικέντρωση στις θαλάσσιες ζώνες της Ελλάδας, της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Τουρκίας, όπως και των άλλων παράκτιων κρατών της περιοχής, καθώς και οι αντίστοιχες θέσεις και πρακτικές της παγκόσμιας κοινότητας. Επίσης, υποδεικνύονται επιβεβλημένες πρωτοβουλιακές κινήσεις, στις οποίες οφείλουν να προβούν Ελλάδα και Κύπρος, προκειμένου σύννομα να εξουδετερώσουν τις παράνομες διεκδικήσεις της Τουρκίας.Ανάμεσα στα συμπεράσματα, υποβάλλεται και μια ριζοσπαστική πρόταση του συγγραφέα, για συνολική επίλυση όλων των ελληνο-τουρκικών διαφορών, συμπεριλαμβανομένου και του Κυπριακού, με τρόπο που να συνάδει με τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου, αλλά και να ικανοποιεί παράλληλα τις όποιες εύλογες ανησυχίες κάθε πλευράς στις υπ’ αναφορά διαφορές.Σημαντικές είναι επί του προκειμένου και οι αναφορές του Υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Χριστοδουλίδη, στον πρόλογο του βιβλίου, ότι: «Το παρόν βιβλίο αναλύει με επιστημονικά δεδομένα τις νομικές, ιστορικές και πολιτικές διαστάσεις που χαρακτηρίζουν, αφενός το Δίκαιο της Θάλασσας στην Ανατολική Μεσόγειο, και αφετέρου, και ως πλέον σημαντική του διάσταση, αυτή που ο συγγραφέας αποκαλεί ως «τη Γεωστρατηγική Καταλυτικότητα της ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σημαντική θέση στο βιβλίο κατέχει και το Κυπριακό Πρόβλημα, ιδωμένο από μια επαναστατική οπτική γωνία, αυτήν των καταλυτικών πρωτοβουλιών, οι οποίες επιχειρούν να ανατρέψουν τα τετελεσμένα και τα παγιωμένα αδιέξοδα».

~ Κάθε βιβλίο κι ένας κόσμος μαγικός ~

Γραφεία

Τσερίου & Νάξου 2
2043 Στρόβολος, Λευκωσία
Κύπρος

Ακολουθήστε μας..